Przetargi

8 stycznia 2020

Przetargi

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ OD ULICY POGODNEJ W RADWANICACH DO ULICY KOLEJOWEJ W RADWANICACH.
(2020.10.12)

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1,2,3
Koncepcja Radwanice
Wpięcie Kolejowa Radwanice
Wpięcie Pogodna Radwanice

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ OD ULICY WROCŁAWSKIEJ W RADWANICACH DO ULICY RÓŻANEJ W SIECHNICACH.
(2020.10.12)

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1,2,3
Koncepcja Siechnice – Radwanice schemat
Koncepcja węzły 1-9 schemat

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE AUDYTU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY SIECHNICE.
(2020.10.07)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1,2,3
Zestawienie ilości produkcji wody 
Stacja uzdatniania wody w Groblicach
Stacja uzdatniania wody w Łukaszowicach
Stacja uzdatniania wody w Suchym Dworze
Stacja uzdatniania wody w Świętej Katarzynie 


 

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE OTWORU BADAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO NR 4 W MIEJSCOWOŚCI GROBLICE.
(2020.09.29)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1,2,3
Decyzja
Projekt robót geologicznych


 

Ogłoszenie o rokowaniach
(2020.08.21)

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyniku rokowań
(2020.10.23)

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
(2020.04.30)

Treść ogłoszenia o przetargu
Informacja o wyniku przetargu


 

ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CELU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z MIEJSCOWOŚCI RADOMIERZYCE, ŻERNIKI WROCŁAWSKIE, IWINY, MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE DO ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY ULICY ZACHODNIEJ W SIECHNICACH.
(2020.04.06)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Mapki
Odpowiedzi na pytania

 


 

Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej na obiektach należących do ZGK Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie. (2020.03.30)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ogłasza na dzień 20 marca 2020 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
(aktualizacja 2020.03.27)

Plik PDF do pobrania.
Informacja o wyniku przetargu


 

Zapytanie o cenę na zabudowę i podłączenie kontenera socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach. (2020.03.20)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Dokumentacja projektowa


 

Zapytanie o cenę na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kwiatkowskiego w Siechnicach (2020.03.17)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Dokumentacja projektowa


 

Zapytanie o cenę na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 (2020.02.14)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Projekt Robót Geologicznych
Decyzja

Skip to content