Przetargi

8 stycznia 2020

Przetargi

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
(2020.04.30)

Treść ogłoszenia o przetargu


ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CELU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z MIEJSCOWOŚCI RADOMIERZYCE, ŻERNIKI WROCŁAWSKIE, IWINY, MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE DO ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY ULICY ZACHODNIEJ W SIECHNICACH.
(2020.04.06)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Mapki
Odpowiedzi na pytania


Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej na obiektach należących do ZGK Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie. (2020.03.30)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ogłasza na dzień 20 marca 2020 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
(aktualizacja 2020.03.27)

Plik PDF do pobrania.
Informacja o wyniku przetargu


Zapytanie o cenę na zabudowę i podłączenie kontenera socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach. (2020.03.20)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Dokumentacja projektowa


Zapytanie o cenę na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kwiatkowskiego w Siechnicach (2020.03.17)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Dokumentacja projektowa


Zapytanie o cenę na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 (2020.02.14)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Projekt Robót Geologicznych
Decyzja