Kontakt

Kontakt

Dane firmy

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna
NIP: 912-13-91-033
Regon: 932127360
KRS 0000133275
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy
18 927 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta
Parter, Wejście B
tel. 71/311 39 33

sekretariat@zgksiechnice.pl
GODZINY PRACY BOK:
poniedziałek od 7:30 do 13:30
wtorek            od 9:00 do 15:00
środa              od 11:00 do 17:00
czwartek        od 9:00 do 15:00
piątek             od 9:00 do 15:00
Piątek dniem bez obsługi interesantów

Inspektor Ochrony Danych
Wiesław Lechowicz
e-mail: iod@zgksiechnice.pl

 

Sprzedaż wody i ścieków, inkasenci, umowy
tel. 71/311 39 32
tel. 71/311 39 33 wew. 15

e-mail: rozliczenia@zgksiechnice.pl
e-mail:umowy@zgksiechnice.pl

Rozliczenia należności zadłużenia, ugody, windykacja
tel. 71/311 39 76
tel. 71/311 39 33 wew. 19
e-mail: windykacja@zgksiechnice.pl

INKASENCI
Anna
tel: +48 733 884 472
Joanna
tel: +48 885 423 950
Mariusz
tel: +48 733 883 396
Arkadiusz
tel: +48 733 883 393
Piotr
tel: +48 733 883 390

KSIĘGOWOŚĆ
tel. 71/311 39 33 wew. 14

Dział Techniczny

WARUNKI I UZGODNIENIA DOKUMENTACJI
tel. 71/311 39 33 wew. 25

EKSPLOATACJA, GOSPODARKA WODOMIERZOWA, AWARIE
tel. 71/311 39 33 wew. 16

DYREKTOR TECHNICZNY
tel. 71/311 39 33 wew. 26

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
tel. 733 884 417
asenizacja@zgksiechnice.pl

DYSPOZYTOR
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

tel. 609 378 152 (całodobowo)

Zgłaszanie awarii:
Wodociągowe:
tel. 601 155 462
tel. 691 337 055

Kanalizacyjne:
tel. 609 378 152

Rachunek bankowy

PKO BP S.A.
47 1020 5242 0000 2902 0388 5191

Spółka informuje, że od dnia 01.07.2013r. wprowadziła spersonalizowany system kont bankowych dla odbiorców usług spółki. Nowy indywidualny numer konta bankowego dotyczy rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków. Jest on tworzony na podstawie podpisanej umowy na świadczenie ww. usług. Prosimy o korzystanie z nowych numerów kont bankowych i dokonywanie wpłat zgodnie z informacją zawartą w fakturze, a także o dokładnej wartości wymienionej w rachunku.

Znajdź nas na mapie

Formularz kontaktowy
    Skip to content