Ochrona danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.

 

Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie www.zgksiechnice.pl w dokumencie Polityka prywatności.

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres email: iod@zgksiechnice.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Skip to content