Wnioski

Wnioski

 

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania instalacji do podlewania ogrodu

DOC | PDF

3. Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego – przyłącza wodociągowego, przykanalika sanitarnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej

4. Wniosek o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłącza wod-kan

5. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót i planowanym terminie wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

6. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – osoby fizyczne

DOC | PDF

7. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – osoby fizyczne – podmioty gospodarcze

DOC | PDF

8. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

9. Zlecenie na wykonanie sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjnej / przyłącza wodociągowego / przykanalika sanitarnego

DOC | PDF

10. Zlecenie odbioru instalacji / ponownego plombowania / montażu wodomierza podlicznika

Skip to content