Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zgksiechnice.pl.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-08.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

STRONA INTERNETOWA ZGKSIECHNICE.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 88,35%.

Jest zatem częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Występujące niezgodności:

 • Obrazy nie mają atrybutu alt
 • W nagłówku nie ma treści
 • Nie ma etykiety dla formantu formularza, która mogłaby zidentyfikować jego przeznaczenie, a także brakuje tytułu alternatywnego użytku
 • Przycisk używany do etykietowania kontrolki formularza ma wartość tekstową, której nie można użyć do określenia przeznaczenia kontrolki formularza.
 • Element wejściowy typu przycisk, prześlij lub zresetuj nie ma atrybutu wartości lub jest on pusty.
 • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.
 • Nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu.
 • Link nie zawiera treści ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w ramach weryfikacji przeprowadzając samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych w oparciu o dostępne narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), narzędziem ARC Toolkit oraz samooceny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: .

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@zgksiechnice.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 71/311 39 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie znajduje się w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17. Dwa wejścia do budynku od gruntu. Na parterze znajduję się Biuro Obsługi Klienta (wejście B). Pozostałe biura znajdują się na 2 piętrze, na które dostać się można za pomocą schodów lub windy. Na 2 piętrze zlokalizowane są następujące działy:

 • Zarząd
 • Księgowość
 • Dział techniczny
 • Dział windykacji
 • Dział administarcyjno – organizacyjny

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Klienta.

Skip to content