Usługi

Usługi

Zakład Gospodarki Komunalnej oferuje następujące usługi:

  • czyszczenie oraz inspekcja kanałów sanitarnych,
  • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
  • naprawy oraz usuwanie awarii lokalnych rurociągów wodociągowych,
  • wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wozem asenizacyjnym - (tel. 733-884-417, e-mail: eksploatacja@zgksiechnice.pl),

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w dziale Strefa Klienta

W celu uzyskania informacji oraz wyceny indywidualnej prosimy o kontakt z Działem Technicznym ZGK Sp. z o.o. pod nr tel. 71/311-39-33 wew.16.

Skip to content