Inwestycje i prace modernizacyjne

Inwestycje i prace modernizacyjne

Budowa sieci wodociągowej od ulicy Świętego Krzyża do ulicy Czeremchowej w Siechnicach – etap I

ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Św. Katarzynie informuje, że w 2020 roku zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania sieci wodociągowej w Siechnicach, na odcinku w ulicy Jaśminowej, od skrzyżowania ulic Ziemskiej i Św. Krzyża, do skrzyżowania ulic Czeremchowej i Zielonej.

Zadanie o wartości 18 467 zł brutto finansowane ze środków własnych (w wysokości 3 467,00 zł) i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w wysokości 15 000,00 zł).

Obraz1

Budowa sieci wodociągowej od ulicy Świętego Krzyża do ulicy Czeremchowej w Siechnicach – etap II

ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Św. Katarzynie informuje, że w marcu 2023 roku zawarła umowę na wykonanie sieci wodociągowej w Siechnicach, na odcinku w ulicy Jaśminowej, od skrzyżowania ulic Ziemskiej i Św. Krzyża, do skrzyżowania ulic Czeremchowej i Zielonej. Planowane jest wybudowanie ok. 1 km sieci z rur PE-HD o średnicy 250mm. Przewidywany termin zakończenia etapu przypada w drugim kwartale 2023 r.

 

Budowa odcinka sieci jest finansowana ze środków własnych (w wysokości 223.610,78 zł) i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w wysokości 292.989,22 zł).

 

Realizowany odcinek stanowi element większego zadania inwestycyjnego mającego za zadanie połączenie modernizowanej stacji uzdatniania wody w Groblicach z miejscowościami Siechnice i Radwanice, a docelowo poprawa jakości świadczonych usług, w tym poprawa przepustowości i układu hydraulicznego poprzez połączenie istniejących sieci w sposób pierścieniowy w celu zapewnienia właściwego ciśnienia i ilości wody.

 

W wyniku budowy odcinka sieci mieszkańcy części gminy Siechnice mogą liczyć na poprawę w dostawach wody.

Obraz1

Rozbiórka kontenerowej stacji podwyższania ciśnienia oraz budowa nowej stacji podwyższania ciśnienia wraz ze zbiornikiem na wodę uzdatnioną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Św. Katarzynie informuje, że w marcu 2023 roku zawarł umowę na budowę nowej stacji podwyższania ciśnienia wraz ze zbiornikiem wolnostojącym na wodę uzdatnioną oraz niezbędną infrastrukturę techniczną w Siechnicach przy ul. Ciepłowniczej i Jarzębinowej.

 

Planowane jest rozebranie starej kontenerowej stacji podwyższania ciśnienia oraz wybudowanie nowej wraz ze zbiornikiem na wodę uzdatnioną o pojemności użytkowej 300 m3 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Inwestycja jest finansowana ze środków własnych w wysokości 1.893.795,33 złotych brutto.

Realizacja inwestycji ma za zadanie skutecznie zapewnić ciśnienie wody we wszystkich budynkach na terenie miasta Siechnice, w szczególności w wysokiej zabudowie wielorodzinnej. Stacja zapewni stałą ilość wody i jej dystrybucję pod odpowiednim ciśnieniem.

Obecnie wykonane są fundamenty pod nową stację podwyższania ciśnienia oraz pod zbiornik wody, którego montaż planowany jest od połowy maja br. Jednocześnie, w trakcie wykonywania są niezbędne sieci wodno-kanalizacyjne oraz wpięcia do kanalizacji sanitarnej na terenie przyległego przedszkola.

Przewidywany termin zakończenia zadania to przełom II II i III kwartału 2023 r., w tym:

  • Wykonanie nowej stacji podwyższania ciśnienia – do końca maja 2023 r.,
  • Zakończenie inwestycji – do połowy lipca 2023 r.

 

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø225 od ul. Wrocławskiej w Radwanicach do ul. Czeremchowej w Siechnicach oraz odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø225 od ul. Pogodnej do ul. Kolejowej w Radwanicach

ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Św. Katarzynie informuje, że w lipcu 2022 roku zawarł umowę na wykonanie sieci wodociągowych na odcinku od ul. Wrocławskiej w Radwanicach do ul. Czeremchowej
w Siechnicach oraz na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Kolejowej w Radwanicach.

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozyskała Gmina Siechnice w wysokości 2 863 404,88 złotych. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na marzec 2023 roku.

Inwestycja pozwoli na docelowe uporządkowanie układu sieci wodociągowej w Gminie Siechnice, polegającego na utworzeniu układu pierścieniowego poprzez połączenie istniejących sieci. Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie dostaw wody do odbiorców mieszkających w miejscowości Siechnice, Radwanice, Zacharzyce i Iwiny.

tablica

Remont przepompowni ścieków znajdujących się przy ulicy Wałowej i Konopnickiej w Radwanicach

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że w lipcu 2022 podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie remontu przepompowni ścieków znajdujących się  przy ulicy Wałowej i Konopnickiej w Radwanicach. Remont polega na wyłożeniu wewnętrznych ścian przepompowni warstwą bitumiczną w celu zwiększenia trwałości zbiornika oraz zabezpieczenia przed korozją chemiczną i mechaniczną wraz z wymianą wyposażenia przepompowni ścieków. Termin zakończenia prac to 30.10.2022 roku.

Prace te pozwolą na zabezpieczenie przepompowni ścieków przed wpływem agresywnym ścieków napływających do zbiornika oraz na bardziej efektywną pracę pomp i całego wyposażeniem wraz ze sterowaniem.

Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Buforowej do ul. Kościuszki w Iwinach i ul. Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich.

ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Św. Katarzynie informuje, że w lipcu 2021 roku podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Buforowej do ul. Kościuszki w Iwinach i ul. Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich.

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozyskała Gmina Siechnice w wysokości 692,512 złotych. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na grudzień 2021 roku.
Inwestycja pozwoli na docelowe uporządkowanie układu sieci wodociągowej w Gminie Siechnice, polegającego na utworzeniu układu pierścieniowego poprzez połączenie istniejących sieci. Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie dostaw wody do odbiorców mieszkających w Iwinach i Żernikach Wrocławskich.

tablica

ZGK Sp. z o.o.  z siedzibą z Świętej Katarzynie informuje, że w maju 2022 roku zakończono budowę sieci wodociągowej
na odcinku od ul. Buforowej do ul. Kościuszki w Iwinach i ul. Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich

Skip to content