Inwestycje i prace modernizacyjne

Inwestycje i prace modernizacyjne

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø225 od ul. Wrocławskiej w Radwanicach do ul. Czeremchowej w Siechnicach oraz odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø225 od ul. Pogodnej do ul. Kolejowej w Radwanicach

ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Św. Katarzynie informuje, że w lipcu 2022 roku zawarł umowę na wykonanie sieci wodociągowych na odcinku od ul. Wrocławskiej w Radwanicach do ul. Czeremchowej
w Siechnicach oraz na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Kolejowej w Radwanicach.

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozyskała Gmina Siechnice w wysokości 2 863 404,88 złotych. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na marzec 2023 roku.

Inwestycja pozwoli na docelowe uporządkowanie układu sieci wodociągowej w Gminie Siechnice, polegającego na utworzeniu układu pierścieniowego poprzez połączenie istniejących sieci. Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie dostaw wody do odbiorców mieszkających w miejscowości Siechnice, Radwanice, Zacharzyce i Iwiny.

tablica

Remont przepompowni ścieków znajdujących się przy ulicy Wałowej i Konopnickiej w Radwanicach

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że w lipcu 2022 podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie remontu przepompowni ścieków znajdujących się  przy ulicy Wałowej i Konopnickiej w Radwanicach. Remont polega na wyłożeniu wewnętrznych ścian przepompowni warstwą bitumiczną w celu zwiększenia trwałości zbiornika oraz zabezpieczenia przed korozją chemiczną i mechaniczną wraz z wymianą wyposażenia przepompowni ścieków. Termin zakończenia prac to 30.10.2022 roku.

Prace te pozwolą na zabezpieczenie przepompowni ścieków przed wpływem agresywnym ścieków napływających do zbiornika oraz na bardziej efektywną pracę pomp i całego wyposażeniem wraz ze sterowaniem.

Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Buforowej do ul. Kościuszki w Iwinach i ul. Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich.

ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Św. Katarzynie informuje, że w lipcu 2021 roku podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Buforowej do ul. Kościuszki w Iwinach i ul. Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich.

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozyskała Gmina Siechnice w wysokości 692,512 złotych. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na grudzień 2021 roku.
Inwestycja pozwoli na docelowe uporządkowanie układu sieci wodociągowej w Gminie Siechnice, polegającego na utworzeniu układu pierścieniowego poprzez połączenie istniejących sieci. Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie dostaw wody do odbiorców mieszkających w Iwinach i Żernikach Wrocławskich.

tablica

ZGK Sp. z o.o.  z siedzibą z Świętej Katarzynie informuje, że w maju 2022 roku zakończono budowę sieci wodociągowej
na odcinku od ul. Buforowej do ul. Kościuszki w Iwinach i ul. Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich

Skip to content