Rekrutacja

27 maja 2021

Kariera, Rekrutacja

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Św. Katarzynie informuje iż, każdy kto chciałby w przyszłości podjąć współpracę z naszą Spółką może przesłać:

– cv wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi posiadane kompetencje,
– list motywacyjny z wskazaniem pracy jaką chciałby podjąć.


Aktualny nabór:

Nabór na stanowisko: Główny Księgowy/Księgowa (12.09.2022)

 

Nabór na stanowisko: Kierowca wozu asenizacyjnego (27.01.2022)
Przedłużono termin składania ofert do 20.08.2022 r.

Nabór na stanowisko: Pracownik ds. administracji i windykacji (08.06.2022)
Przedłużono termin składania ofert do  19.09.2022 r.

Nabór na stanowisko: Pracownik fizyczny – Operator urządzeń oczyszczania ścieków (21.02.2022)
Przedłużono termin składania ofert do  30.06.2022 r.

Nabór na stanowisko: 
Specjalista ds. wodno – kanalizacyjnych (10.03.2022)
Termin składania ofert 11.04.2022 r.

Nabór na stanowisko: Technolog uzdatniania wody/ Główny specjalista ds. uzdatniania wody (21.02.2022)
Termin składania ofert 21.03.2022 r.

 

 

 

Konkurs na stanowisko prezesa. (30.12.2020)
Kandydatem wyłonionym przez Radę Nadzorczą w konkursie na stanowisko
Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest Pan Piotr Brzuzek

 

Skip to content