październik 2022

28 października 2022

Aktualności

Prace modernizacyjne na rurociągu tłocznym

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, uprzejmie informuje, że w dniu 03.11.2022 r. będą wykonywane prace modernizacyjne na rurociągu tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone z Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zachodniej 5…Skip to content