Odory – Oczyszczalnia ścieków ul. Rataja w Siechnicach

15 czerwca 2021

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi na oczyszczalni ścieków BIOBLOK, zlokalizowanej przy ul. Rataja w miejscowości Siechnice mogą wystąpić uciążliwe odory odczuwalne w okolicy obiektu.

Wykonanie powyższych prac konieczne jest, aby zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

ZGK Sp. z o.o. przeprasza na utrudnienia.Skip to content