Post By: _

15 października 2021

Przetargi

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   ZGK/28/ZP/D/2021  DOTYCZY: zamówienie na: kompleksową dostawę energii elektrycznej do zasilania obiektów będących własnością lub w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (dalej ZGK), będących w grupach taryfowych: B23, C11, C12b, i C21  (2021.10.15)…Skip to content