Wpłaty na indywidualne konta rozliczeniowe

Wpłaty na indywidualne konta rozliczeniowe

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, że dla każdego z Odbiorców utworzony jest indywidualny rachunek bankowy, z którego rozliczane są wszelkie dokonywane przez Państwa wpłaty. Rachunek ten widnieje na fakturach otrzymywanych od ZGK Sp. z o.o.

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oraz w trosce o uniknięcie sytuacji, gdy kwota tytułem wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. faktury jest zbyt obciążająca dla Państwa, wskazujemy, że istnieje możliwość dokonywania regularnych wpłat na indywidualne konta bankowe. Zgromadzone w ten sposób środki będą pomniejszały należność wynikającą z pobranych usług. O kwocie zebranych środków będą Państwo informowani każdorazowo przy wystawionej fakturze VAT.

Skip to content