ZGK/1/ZP/D/2024 Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy i nakładek radiowych na wodomierze do odczytu radiowego oraz legalizacja starych wodomierzy w roku 2024

2 lipca 2024

Aktualności

https://bip.zgksiechnice.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-aktualne/241-zgk-1-zp-d-2024-sukcesywna-dostawa-nowych-wodomierzy-i-nakladek-radiowych-na-wodomierze-do-odczytu-radiowego-oraz-legalizacja-starych-wodomierzy-w-roku-2024


Skip to content