WODA W KRANACH JEST BEZPIECZNA

16 sierpnia 2022

Nieprzypisane

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacja kryzysową i doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do Państwa kranów.

Woda jest bezpieczna, jest pobierana z własnych ujęć wody w Suchym Dworze, Łukaszowicach, Groblicach, Św. Katarzynie z ujęć zlokalizowanych na głębokości od 75m do 90m – nie jest to woda powierzchniowa.

Ponadto Spółka dokonuje zakupu wody od Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (woda jest pobierana z własnych ujęć w Siechnicach – dostawa głównie do m. Siechnice) oraz od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą we Wrocławiu – do miejscowości Mokry Dwór, Trestno, Blizanowice oraz częściowo do miejscowości Radwanice i Iwiny (woda pobierana głównie jest z rzeki Oławy i Nysy Kłodzkiej, a następnie uzdatniana przez MPWiK S.A.).

Woda ta jest bezpieczna i systematycznie badana.

Poniżej załączam link do komunikatu MPWiK S.A. dotyczącego jakości wody dostarczanej przez to przedsiębiorstwo.

https://mpwik.wroc.pl/aktualnosci/ („WODA W KRANIE JEST BEZPIECZNA”)

Podkreślam, że woda zanim trafi do Państwa kranów jest kilkakrotnie oczyszczana i podczas produkcji na bieżąco badana pod kątem przydatności do spożycia, zgodnie z europejskimi normami, wytycznymi WHO i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Piotr Brzuzek
Prezes Zarządu
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Skip to content