Wnioski_old

Wnioski_old

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:


2. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania instalacji do podlewania ogrodu

DOC | PDF


3. Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego - przyłącza wodociągowego, przykanalika sanitarnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej


4. Wniosek o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłącza wod-kan


5. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót i planowanym terminie wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej


6. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - osoby fizyczne

DOC | PDF


7. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - osoby fizyczne - podmioty gospodarcze

DOC | PDF


8. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych


9. Zlecenie na wykonanie sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjnej / przyłącza wodociągowego / przykanalika sanitarnego

DOC | PDF


Skip to content