Prace modernizacyjne na rurociągu tłocznym

28 października 2022

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, uprzejmie informuje, że w dniu 03.11.2022 r. będą wykonywane prace modernizacyjne na rurociągu tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone z Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zachodniej 5 w Siechnicach do rzeki Odry w rejonie ul. Stawowej w Siechnicach. Prace związane są z budową komory ciepłowniczej w ramach budowy nowej Elektrociepłowni w Siechnicach, realizowanej dla Kogeneracji S.A.
W związku z powyższym mogą pojawić się okresowe problemy z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siechnice, Święta Katarzyna i Radwanice. Ze względów technologicznych mogą pojawiać się odory z sieci kanalizacji sanitarnej.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z prowadzenia ww. prac serdecznie przepraszamy.Skip to content