Na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje profil zaufany

Na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje profil zaufany

Na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje profil zaufany

  1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst. jedn. Dz.U. 2019 poz. 700 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst. jedn. Dz.U. 2019 poz. 162 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1969)
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760, zm. Dz.U. 2019 poz. 403)
Skip to content