Co to jest profil zaufany i podpis zaufany

Co to jest profil zaufany i podpis zaufany

Co to jest profil zaufany i podpis zaufany

profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy:

  • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
  • podpisać dokument Podpisem zaufanym, który działa jak podpis odręczny.

Załatwiając osobiście dowolną sprawę np. w urzędzie, również musimy najpierw potwierdzić naszą tożsamość, czyli udowodnić, że my to my, np. poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Profil zaufany można porównać do takiego dokumentu, który pozwala nas zidentyfikować – potwierdzić naszą tożsamość, kiedy załatwiamy daną sprawę online. To tzw. proces uwierzytelniania.

Jednak, aby załatwić daną sprawę – dokonać czynności prawnych, potrzebne jest nie tylko potwierdzenie naszej tożsamości, ale przede wszystkim złożenie oświadczenia woli poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na stosownym dokumencie. Gdy załatwiamy daną sprawę online, odpowiednikiem złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie, jest złożenie elektronicznego podpisu zaufanego poświadczonego profilem zaufanym.

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata.

Dane przypisane do naszego profilu zaufanego to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. To oznacza, że jeden człowiek może mieć tylko jeden, unikalny profil zaufany.

Profil zaufany może założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Profil zaufany wykorzystywany jest przede wszystkim w systemach elektronicznej administracji – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Korzystając z niego można się logować do serwisu elektronicznego konkretnego urzędu.

Profil zaufany można wykorzystać również w innym celu, m.in. do podpisywania dowolnych dokumentów elektronicznych (np. umów, wniosków, itp.) podpisem zaufanym. 

Skip to content