PODPISYWANIE UMÓW Z WYKORZYSTANIEM PROFILU ZAUFANEGO

PODPISYWANIE UMÓW Z WYKORZYSTANIEM PROFILU ZAUFANEGO

PODPISYWANIE UMÓW Z WYKORZYSTANIEM PROFILU ZAUFANEGO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, związanym w szczególności z obecną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej utrudnieniami, wdrażamy nowy, wygodny i całkowicie bezpieczny sposób załatwiania spraw związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków, w tym podpisywania umów, składania wniosków i innych dokumentów, który nie wymaga Państwa osobistej obecności w siedzibie ZGK sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie.

Proponujemy Państwu korzystnie z możliwości złożenia wniosków, zawarcia/podpisania lub zmiany umów w formie elektronicznej, poprzez ich podpisanie z wykorzystaniem profilu zaufanego, a następnie odesłanie nam pocztą elektroniczną tak podpisanego dokumentu. Wspomniany dokument zostanie następnie podpisany podpisem zaufanym przez osobę lub osoby reprezentujące ZGK i odesłany w formie elektronicznej odbiorcy.
Taki tryb zawarcia lub zmiany umowy traktujemy na równi z analogicznymi czynnościami dokonanymi w tradycyjny sposób, w formie papierowej.

Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z tej formy składania oświadczenia woli/zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z ZGK – w treści proszę o podanie danych kontaktowych (Imię, Nazwisko, nr telefonu):

  1. Tal. 71 311 39 33
  2. umowy@zgksiechnice.pl

PROFIL ZAUFANY – MINIPRZEWODNIK

Korzystając z poniższego miniprzewodnika, w ciągu zaledwie kilku minut dowiecie się Państwo nie tylko jak podpisać umowę z wykorzystaniem profilu zaufanego, ale również:

Skip to content