O nastest

O nastest

Działalność spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstał w roku 2000 i jest spółką prawa handlowego. Jedynym właścicielem spółki jest Gmina Siechnice. Podstawowym celem działalności spółki jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych i sanitarnych, w tym stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Spółka sukcesywnie buduje nowe odcinki sieci wodociągowej, tak aby istniała możliwość bezproblemowego doprowadzenia wody do każdej działki. W naszej gminie ilosć mieszkańców w styczniu 2015 przekroczyła 18 tys. Oprócz wody na cele bytowo-gospodarcze Spółka dostarcza wodę na cele produkcyjno-usługowe. W związku z tą działalnością powstają znaczne ilości ścieków. Część wody kupowana jest od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, a kolejna od Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej.

//zgksiechnice.pl/wp-content/uploads/2015/11/blog2.jpg

Infrastruktura i sieć wodociągowo-kanalizacyjna

  • Stacja Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie
  • Stacja Uzdatniania Wody w Suchym Dworze
  • Stacja Uzdatniania Wody w Łukaszowicach
  • Oczyszczalnia Ścieków SBR w Siechnicach
  • Oczyszczalnia Ścieków BIOBLOK w Siechnicach
  • 53 przepompowni ścieków położonych na terenie gminy Siechnice
  • Sieci wodociągowe ponad 240 km
  • Sieć kanalizacji sanitarnej ponad - 110 km
  • Liczba użytkowników sieci wodociągowej ponad 15 tys.
  • Docieramy do wszystkich 22 miejscowości w gminie
Skip to content