Plany 2016-2017

PLANY NA LATA 2016-2017

Misja Zakładu Gospodarki Komunalnej:

 • Poprawa jakości dostarczanej wody,
 • Podniesienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę,
 • Znalezienie nowych ujęć wody,
 • Podniesienie, jakości oraz rozszerzenie świadczonych usług,
 • Poprawa stanu infrastruktury technicznej,
 • Wprowadzanie nowych technologii, modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • Modernizacja przepompowni ścieków w Świętej Katarzynie,
 • Pozyskanie dodatkowych zleceń zewnętrznych,
 • Informatyzacja przedsiębiorstwa,
 • Optymalizacja i komputerowy nadzór zużycia energii,
 • Podnoszenie kompetencji pracowników,
 • Pozyskanie środków pomocowych, grantów, funduszy ekologicznych.
Skip to content