Rozwój 2013-2015

ROZWÓJ W LATACH 2013-2015

W 2014 roku Spółka wykonała m.in. następujące prace:

 • Kontynuowano remont budynku SUW w Św. Katarzynie, w roku 2013 wymieniono okna i drzwi oraz częściowo zagospodarowano teren wokół budynku stacji, w roku 2014 wykonano remont dachu i elewacji budynku,
 • Wykonano odcinki sieci wodociągowej i sanitarnej łączących GSAG ul. Grabskiego w Siechnicach z ul. Łąkową w Groblicach. Od tej pory Kotowice, Zębice i Groblice są zasilane w wodę z dwóch stron,
 • Wykonano remont na terenie oczyszczalni ścieków BIOBLOK,
 • Rozpoczęto rozbudowę budynku na oczyszczalni SBR,
 • Wykonano remonty kapitalne dwóch dmuchaw oraz oświetlenia w budynku krat w czyszczalni SBR,
 • Wykonano monitoring telemetryczny12 przepompowni ścieków,
 • Wykonano inwentaryzację ponad 800 hydrantów na terenie Gminy Siechnice i wymieniono 79 szt. hydrantów naziemnych,
 • Zakupiono niezbędną armaturę do eksploatacji oczyszczalni ścieków,
 • Zakupiono i uruchomiono kontenerową stację zlewczą w oczyszczalni BIOBLOK,
 • Wykonano kapitalny remont przepompowni II st. wraz z szafą sterownicza i wymianą pomp w oczyszczalni BIOBLOK,
 • Kontynuowano proces odpłatnego przekazywania sieci wod-kan wykonanych we własnym zakresie przez prywatnych inwestorów,
 • Wykonano projekty modernizacji SUW w Świętej Katarzynie i Łukaszowicach,
 • Wykonano projekt wodociągu na trasie Sulimów – Szostakowice,
 • Wykonano projekt sieci wodociągowej w ul. Azaliowej w Siechnicach,
 • Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowa – Kotowicka w Groblicach,
 • Spółka zwiększyła zdolność świadczenia usług; zakupiono koparkę, wywrotkę, samochód dostawczy oraz nowe narzędzia,
 • Spółka otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Gazela Biznesu – przyznawane przez Puls Businessu.
Skip to content