Legalizacja wodomierzy podliczników na cele ogrodowe

2 marca 2021

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wodomierze podliczniki na cele ogrodowe, zainstalowane przed rokiem 2016 utraciły cechę legalizacyjną.

Termin po jakim wodomierze powinny być poddane wymianie lub legalizacji określa Rozporządzenie ministerstwa przedsiębiorczości i technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 poz. 759) i wynosi on 5 lat.
Informacja o konieczności wymiany wodomierzy była zawarta także w wydanych Państwu przez ZGK Sp. z o.o. Warunkach technicznego wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej (podlicznik).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 541 z późn. zm.) – wodomierze nie posiadające cechy legalizacyjnej nie mogą być stosowane na cele związane z rozliczeniami pomiędzy ZGK Sp. z o.o. a kontrahentem – ich wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia wysokości faktury o ilość ścieków niewprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, tj. o równowartość wody bezpowrotnie zużytej.

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie prosi o dokonanie wymiany wodomierzy podliczników, o których mowa powyżej, w terminie do dnia 30.04.2021 r. Jednocześnie Spółka informuje, że po upłynięciu wskazanej daty zostanie zaprzestane rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej, opomiarowanej za pomocą wodomierzy bez aktualnej cechy legalizacyjnej.

ZGK Sp. z o.o. zachęca do zapoznania się z cennikiem usług, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.zgksiechnice.pl/cennikSkip to content