Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

20 maja 2024

Aktualności

Szanowni Państwo,
w związku ze stwierdzonymi podwyższonymi wartościami parametrów wody tj. żelaza i manganu, a także poziomu mętności wody, które przekraczają wartości wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Świętej Katarzynie w załączniku przekazuje komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o warunkowej przydatności wody do spożycia.
Jednocześnie informujemy, że ww. przekroczenia nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że trwają prace mające na celu przywrócić jakość wody. Więcej informacji w sekcji: jakość wodySkip to content