Komunikat

2 listopada 2020

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17 uprzejmie
informuje, że w związku z dynamicznym rozwojem gminy Siechnice zdolności produkcyjne oraz
zakupu wody uzdatnionej są niewystarczające dla zapewnienia dostaw wody dla nowych inwestycji,
w szczególności o dużej intensywności zabudowy.
Już aktualnie występują obniżenia ciśnienia wody na sieci zwłaszcza w okresach szczytowego
zapotrzebowania.
Następne podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice mogą być
przyczyną pogorszenia warunków dostaw wody uzdatnionej do podmiotów już przyłączonych do
sieci.
Z przeprowadzonej na zlecenie Spółki ,,Analizy stanu i pracy istniejącego systemu wodociągowego na
obszarze gminy Siechnice pod względem oceny zdolności przesyłowych głównych przewodów
wodociągowych oraz możliwości zasilania w wodę obecnych jej konsumentów” wynika, że wysokość
ciśnienia użytkowego nie jest wystarczająca, w szczególności w miejscowościach: Biestrzyków ,
Iwiny, Radomierzyce, Smardzów i Żerniki Wrocławskie.
Mając na względzie powyższe ograniczenia w zakresie możliwości dostaw wody dla nowych
inwestycji uprasza się przyszłych Inwestorów o sprawdzenie możliwości dostaw wody dla
planowanych inwestycji przed zakupem działki i zaangażowaniem środków finansowych na
realizację inwestycji.
Informacje w powyższym zakresie można uzyskać w dziale technicznym Spółki pod adresem e-mail
sekretariat@zgksiechnice.pl lub telefonicznie pod nr 71 311 39 33 wew. 25 lub 71 311 39 74.Skip to content