Komunikat

30 kwietnia 2020

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuję, że w pierwszym tygodniu maja planowane jest wydanie przez Burmistrza Siechnic, na wniosek Zakładu, zarządzenia wprowadzającego zakaz używania wody z wodociągów gminnych do celów gospodarczych, (tj. innych niż bytowe czyli do spożycia lub utrzymania higieny osobistej i czystości).

W związku z panującą suszą i utrzymującą się już od wielu lat suszą hydrologiczną prosimy o niekorzystanie z wody z sieci wodociągowej w celu podlewania trawników i upraw polowych, napełniania basenów i innego korzystania z wodociągu niż pobór wody do celów bytowych.

Oszczędne gospodarowanie wodą jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostępu do bieżącej wody dla odbiorców do celów bytowych.

Ciągłość dostawy jest bardzo istotna, szczególnie w okresie panującej pandemii, ze względu na konieczność utrzymania szczególnie wysokich standardów sanitarnych.Skip to content