Jakość wody

Jakość wody

2024

Maj 2024

Monitoring kontrolny –  wodociąg przesyłowy Mokry Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring przeglądowy – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

Maj 2024

Szanowni Państwo,
w związku ze stwierdzonymi podwyższonymi wartościami parametrów wody tj. żelaza i manganu, a także poziomu mętności wody, które przekraczają wartości wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Świętej Katarzynie w załączniku przekazuje komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o warunkowej przydatności wody do spożycia.
Jednocześnie informujemy, że ww. przekroczenia nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że trwają prace mające na celu przywrócić jakość wody.

 

PDF

PDF

MARZEC 2024

Monitoring kontrolny –  wodociąg sieciowy Suchy Dwór

PDF

LUTY 2024

Monitoring kontrolny –  wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

STYCZEŃ 2024

Monitoring kontrolny –  wodociąg przesyłowy Mokry Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

2023

GRUDZIEŃ 2023

Monitoring kontrolny –  wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

GRUDZIEŃ 2023

Monitoring kontrolny –  wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

LISTOPAD 2023

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring przeglądowy –  wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

PDF

Październik 2023

Monitoring  przeglądowy – wodociąg sieciowy Groblice

PDF

Wrzesień 2023

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring przeglądowy  – wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring przeglądowy – wodociąg przesyłowy Mokry Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

Sierpień 2023

Monitoring przeglądowy – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

LIPIEC 2023

Woda surowa – SUW Groblice

Woda uzdatniona – SUW Groblice

Woda surowa – SUW Łukaszowice

Woda uzdatniona – SUW Łukaszowice

Woda surowa – SUW Suchy Dwór

Woda uzdatniona – SUW Suchy Dwór

Woda surowa – SUW Św. Katarzyna

Woda uzdatniona – SUW Św. Katarzyna

CZERWIEC 2023

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

MAJ 2023

Monitoring przeglądowy – wodociąg przesyłowy Mokry Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

Załącznik do monitoringu przeglądowego

KWIECIEŃ 2023

Monitoring przeglądowy – wodociąg przesyłowy Łukaszowice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

MARZEC 2023

Monitoring przeglądowy – wodociąg przesyłowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Załącznik do monitoringu przeglądowego – pestycydy

LUTY 2023

Monitoring kontrolny – wodociąg przesyłowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

STYCZEŃ 2023

Monitoring kontrolny – wodocią przesyłowy Mokry Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring przeglądowy – wodociag sieciowy Święta Katarzyna

2022

GRUDZIEŃ 2022

Monitoring przeglądowy – wodociag sieciowy Święta Katarzyna

Wyniki badań kontrolnych

LISTOPAD 2022

Monitoring kontrolny – wodocią przesyłowy Mokry Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring przeglądowy – wodociag sieciowy Święta Katarzyna

Zał. do monitoringu przeglądowego

PAŹDZIERNIK 2022

Monitoring kontrolny – wodociag sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring przeglądowy – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Zał. do monitoringu przeglądowego

 

Harmonogram pobierania i badania próbek wody w 2022 r.


Ocena jakości wody dostarczanej w I półroczu 2022 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice


WRZESIEŃ 2022

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

Monitoring przeglądowy – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Mokry Dwór


SIERPIEŃ 2022

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice


LIPIEC 2022

Badanie wody surowej – SUW Święta Katarzyna

Badanie wody surowej – SUW Suchy Dwór

Badanie wody surowej – SUW Łukaszowice

Badanie wody surowej – SUW Groblice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice


CZERWIEC 2022

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring przeglądowy – wodociąg sieciowy Łukaszowice

PDF

PDF

1.PDF                  2.PDF


MAJ 2022

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice


KWIECIEŃ 2022

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny – wodociąg przesyłowy Mokry Dwór


MARZEC 2022

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring kontrolny – wodociąg przesyłowy Mokry Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice


LUTY 2022

Monitoring przeglądowy – wodociąg sieciowy Świętą Katarzyna


STYCZEŃ 2022

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring kontrolny – wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring przeglądowy – wodociąg przesyłowy Mokry Dwór

PDF

PDF

PDF

1.PDF                  2.PDF

PDF


 

2021

 

1.Ocena jakości wody dostarczanej w I półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice

2.Ocena jakości wody dostarczanej w II półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice

3.Ocena obszarowa jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla gminy Siechnice w 2021 r.

4. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – czerwiec 2021 r.

W związku z przekroczeniami parametru mętności i siarczany w wodociągu sieciowym Łukaszowice (punkt poboru – hydrant w Bogusławicach) niezwłocznie podjęto działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwości wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Po wykonaniu prac naprawczych wykonane zostaną powtórne badania przez laboratorium akredytowane w celu sprawdzenia, czy parametr jest zgodny z ww. Rozporządzeniem. Po otrzymaniu wyników badań zostaną one niezwłocznie przedstawione PSSE we Wrocławiu.

2019

 

1. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – październik 2019 r.

– Monitoring przeglądowy (rozszerzony) – Żerniki Wrocławskie, ul. Kolejowa 7a, punkt u konsumenta – Szkoła Podstawowa (Wodociąg przesyłowy Suchy Dwór)

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – SUW Święta Katarzyna (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Żerniki Wrocławskie, ul. Wiosenna (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)


2. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wrzesień 2019 r.

– Monitoring przeglądowy (rozszerzony) – Siechnice, ul. Kolejowa 15 (Wodociąg przesyłowy Siechnice)

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Łukaszowice, SUW (Wodociąg sieciowy Łukaszowice)

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Zębice, ul. Prusa 13B (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)

 

3. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – lipiec 2019 r.

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Radwanice, ul. Piastowska 2 (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór)

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Suchy Dwór, Stacja Uzdatniania Wody (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)


4. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – czerwiec 2019 r.

– Monitoring kontrolny (rozszerzony) – Bogusławice, ul. 1-go Maja 17 (Wodociąg sieciowy Łukaszowice)

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Święta Katarzyna, ul. Zacharzycka 28 (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)


5. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – kwiecień 2019 r.

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Żerniki Wrocławskie ul. Kolejowa 7a, punkt u konsumenta, Szkoła Podstawowa, kran w toalecie (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Radwanice, ul. Opolska/Słoneczna, hydrant koło Kwiatonu (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór, gm. Siechnice)

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Siechnice, ul. Szkolna 4, punkt u konsumenta – kran w stołówce (wodociąg przesyłowy Siechnice)


 

6. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – marzec 2019 r.

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – hydrant na sieci, droga nr 42 Święta Katarzyna – Łukaszowice (Wodociąg sieciowy Łukaszowice);

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 – punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Iwiny, ul. Słoneczna 18 – punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Radwanice, ul. Szkolna 14A – punkt u konsumenta (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór);

 

7. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – styczeń 2019 r.

– Monitoring przeglądowy (rozszerzony) – Radwanice, ul. Szkolna 14A – pkt u konsumenta (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór);


8. Monitoring kontrolny (podstawowy) – Święta Katarzyna, Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 913/3 (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – hydrant na sieci ul. Jarzębinowa (Wodociąg przesyłowy Siechnice);

– Monitoring kontrolny (podstawowy) – Zębice, ul. Prusa 13B – pkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

– Monitoring kontrolny( podstawowy) – Bogusławice, hydrant na sieci ul. 1 – Maja dz. 67/2 (Wodociąg sieciowy Łukaszowice);

2018

 

9. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – listopad 2018 r.

– Monitoring kontrolny – Siechnice, ul. Kolejowa 15 – pkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Siechnice);

– Monitoring kontrolny – Zębice, ul. Prusa 13B – pkt. u konsumenta (Wodociąg sieciowy Łukaszowice).


10. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – październik 2018 r.

– Monitoring kontrolny – Święta Katarzyna, SUW dz. nr 913/3 (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna);

– Monitoring przeglądowy – Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 budynek ZGK – punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna);

– Monitoring przeglądowy – Żerniki Wr., ul. Kolejowa 7a – punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);

– Monitoring kontrolny –  Żerniki Wr., ul. Wiosenna 20, hydrant (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);


11. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wrzesień 2018 r.

Stacja Uzdatniania Wody Św. Katarzyna

– Stacja Uzdatniania Wody Suchy Dwór

– Stacja Uzdatniania Wody Łukaszowice

– Siechnice, pomieszczenie pompowni ul.Jarzębinowa/Ciepłownicza


12. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Monitoring kontrolny – sierpień 2018 r.

Łukaszowice, Stacja Uzdatniania Wody

Siechnice, ul. Szkolna 4 – punkt u konsumenta

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Monitoring przeglądowy – sierpień 2018 r.

 – Siechnice, ul. Kolejowa 15 – punkt u konsumenta


13. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Monitoring przeglądowy – czerwiec 2018 r.

– Sulimów, ul. Kochanowskiego 36 – punkt u konsumenta;


14. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Monitoring kontrolny – czerwiec 2018r.

– Św. Katarzyna, ul. Zacharzycka 38 – hydrant;


15. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Monitoring kontrolny – marzec 2018r.

– Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna  – Łukaszowice, – hydrant;
– Radwanice, ul. Szkolna 14A – punkt u konsumenta;
– Iwiny, ul. Słoneczna 18 – punkt u konsumenta;
– Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 – punkt u konsumenta.


16. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Monitoring kontrolny – Św. Katarzyna Stacja Uzdatniania Wody, styczeń 2018r.


17. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Monitoring kontrolny – Siechnice, ul. Jarzębinowa, styczeń 2018r.


18. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Monitoring kontrolny – Sulimów, ul. Kochanowskiego, styczeń 2018r.


2017

 

19. Monitoring kontrolny – Siechnice, ul. Kolejowa – listopad 2017


20. Monitoring kontrolny – Zębice, ul. Prusa -listopad 2017


21. Monitoring przeglądowy – Św. Katarzyna ul.Dąbrowskiego – październik 2017


22. Monitoring przeglądowy – Żerniki Wr. ul. Kolejowa – październik 2017


23. Monitoring kontrolny – SUW Św. Katarzyna – październik 2017


24. Monitoring kontrolny – Żerniki Wr., ul. Wiosenna – październik 2017


25. Monitoring przeglądowy – Siechnice, ul. Kolejowa 15 – sierpień 2017


26. Monitoring kontrolny – Siechnice, ul. Szkolna 4 – sierpień 2017


 
 
 
 
 

Skip to content