Jakość wody

Jakość wody

2022

Harmonogram pobierania i badania próbek wody w 2022 r.


Ocena jakości wody dostarczanej w I półroczu 2022 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice


WRZESIEŃ 2022

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Św. Katarzyna

Monitoring przeglądowy - wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Mokry Dwór


SIERPIEŃ 2022

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Groblice


LIPIEC 2022

Badanie wody surowej - SUW Święta Katarzyna

Badanie wody surowej - SUW Suchy Dwór

Badanie wody surowej - SUW Łukaszowice

Badanie wody surowej - SUW Groblice

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Groblice


CZERWIEC 2022

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring przeglądowy - wodociąg sieciowy Łukaszowice

 

PDF

PDF

1.PDF                  2.PDF


MAJ 2022

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Groblice


KWIECIEŃ 2022

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny - wodociąg przesyłowy Mokry Dwór


MARZEC 2022

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring kontrolny - wodociąg przesyłowy Mokry Dwór

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Groblice


LUTY 2022

Monitoring przeglądowy - wodociąg sieciowy Świętą Katarzyna

 

PDF


STYCZEŃ 2022

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Święta Katarzyna

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Suchy Dwór

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Łukaszowice

Monitoring kontrolny - wodociąg sieciowy Groblice

Monitoring przeglądowy - wodociąg przesyłowy Mokry Dwór

 

PDF

PDF

PDF

1.PDF                  2.PDF

PDF


2021

1.Ocena jakości wody dostarczanej w I półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice

2.Ocena jakości wody dostarczanej w II półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice

3.Ocena obszarowa jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla gminy Siechnice w 2021 r.

 

4. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - czerwiec 2021 r.

W związku z przekroczeniami parametru mętności i siarczany w wodociągu sieciowym Łukaszowice (punkt poboru - hydrant w Bogusławicach) niezwłocznie podjęto działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwości wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Po wykonaniu prac naprawczych wykonane zostaną powtórne badania przez laboratorium akredytowane w celu sprawdzenia, czy parametr jest zgodny z ww. Rozporządzeniem. Po otrzymaniu wyników badań zostaną one niezwłocznie przedstawione PSSE we Wrocławiu.

2019

1. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - październik 2019 r.

- Monitoring przeglądowy (rozszerzony) - Żerniki Wrocławskie, ul. Kolejowa 7a, punkt u konsumenta - Szkoła Podstawowa (Wodociąg przesyłowy Suchy Dwór)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - SUW Święta Katarzyna (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Żerniki Wrocławskie, ul. Wiosenna (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)


2. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wrzesień 2019 r.

- Monitoring przeglądowy (rozszerzony) - Siechnice, ul. Kolejowa 15 (Wodociąg przesyłowy Siechnice)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Łukaszowice, SUW (Wodociąg sieciowy Łukaszowice)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Zębice, ul. Prusa 13B (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)


3. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - lipiec 2019 r.

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Radwanice, ul. Piastowska 2 (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Suchy Dwór, Stacja Uzdatniania Wody (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)


4. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - czerwiec 2019 r.

- Monitoring kontrolny (rozszerzony) - Bogusławice, ul. 1-go Maja 17 (Wodociąg sieciowy Łukaszowice)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Święta Katarzyna, ul. Zacharzycka 28 (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)


5. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - kwiecień 2019 r.

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Żerniki Wrocławskie ul. Kolejowa 7a, punkt u konsumenta, Szkoła Podstawowa, kran w toalecie (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Radwanice, ul. Opolska/Słoneczna, hydrant koło Kwiatonu (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór, gm. Siechnice)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Siechnice, ul. Szkolna 4, punkt u konsumenta - kran w stołówce (wodociąg przesyłowy Siechnice)


6. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - marzec 2019 r.

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - hydrant na sieci, droga nr 42 Święta Katarzyna - Łukaszowice (Wodociąg sieciowy Łukaszowice);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 - punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Iwiny, ul. Słoneczna 18 - punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Radwanice, ul. Szkolna 14A - punkt u konsumenta (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór);


7. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - styczeń 2019 r.

- Monitoring przeglądowy (rozszerzony) - Radwanice, ul. Szkolna 14A – pkt u konsumenta (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór);


8. Monitoring kontrolny (podstawowy) – Święta Katarzyna, Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 913/3 (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) – hydrant na sieci ul. Jarzębinowa (Wodociąg przesyłowy Siechnice);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) – Zębice, ul. Prusa 13B - pkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

- Monitoring kontrolny( podstawowy) – Bogusławice, hydrant na sieci ul. 1 – Maja dz. 67/2 (Wodociąg sieciowy Łukaszowice);

2018

9. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - listopad 2018 r.

- Monitoring kontrolny - Siechnice, ul. Kolejowa 15 – pkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Siechnice);

- Monitoring kontrolny - Zębice, ul. Prusa 13B – pkt. u konsumenta (Wodociąg sieciowy Łukaszowice).


10. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - październik 2018 r.

- Monitoring kontrolny – Święta Katarzyna, SUW dz. nr 913/3 (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna);

- Monitoring przeglądowy – Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 budynek ZGK – punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna);

- Monitoring przeglądowy – Żerniki Wr., ul. Kolejowa 7a – punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);

- Monitoring kontrolny –  Żerniki Wr., ul. Wiosenna 20, hydrant (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);


11. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wrzesień 2018 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Św. Katarzyna

- Stacja Uzdatniania Wody Suchy Dwór

- Stacja Uzdatniania Wody Łukaszowice

- Siechnice, pomieszczenie pompowni ul.Jarzębinowa/Ciepłownicza


12. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - sierpień 2018 r.

- Łukaszowice, Stacja Uzdatniania Wody

- Siechnice, ul. Szkolna 4 - punkt u konsumenta

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring przeglądowy - sierpień 2018 r.

 - Siechnice, ul. Kolejowa 15 - punkt u konsumenta


13. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring przeglądowy - czerwiec 2018 r.

- Sulimów, ul. Kochanowskiego 36 – punkt u konsumenta;


14. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - czerwiec 2018r.

- Św. Katarzyna, ul. Zacharzycka 38 – hydrant;


15. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - marzec 2018r.

- Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna  - Łukaszowice, – hydrant;
- Radwanice, ul. Szkolna 14A – punkt u konsumenta;
- Iwiny, ul. Słoneczna 18 – punkt u konsumenta;
- Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 – punkt u konsumenta.


16. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - Św. Katarzyna Stacja Uzdatniania Wody, styczeń 2018r.


17. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - Siechnice, ul. Jarzębinowa, styczeń 2018r.


18. Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - Sulimów, ul. Kochanowskiego, styczeń 2018r.


2017

19. Monitoring kontrolny - Siechnice, ul. Kolejowa - listopad 2017


20. Monitoring kontrolny - Zębice, ul. Prusa -listopad 2017


21. Monitoring przeglądowy - Św. Katarzyna ul.Dąbrowskiego - październik 2017


22. Monitoring przeglądowy - Żerniki Wr. ul. Kolejowa - październik 2017


23. Monitoring kontrolny - SUW Św. Katarzyna - październik 2017


24. Monitoring kontrolny - Żerniki Wr., ul. Wiosenna - październik 2017


25. Monitoring przeglądowy - Siechnice, ul. Kolejowa 15 - sierpień 2017


26. Monitoring kontrolny - Siechnice, ul. Szkolna 4 - sierpień 2017


Skip to content