Jakość wody dostarczanej w II półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych na terenie gminy Siechnice

16 lutego 2022

Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrocławiu, przekazał Zakładowi Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. w dniu 31.01.2022 r. oceny jakości wody dostarczanej w II półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice. Ocena okresowa została wydana zgodnie z §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań próbek kontrolnych wody pobranych z poszczególnych wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Siechnice stwierdzono, iż jakość wody produkowanej i dostarczanej w II półroczu 2021 r. oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.Skip to content