Informacja dla mieszkańców osiedla usytuowanego przy ul. Opolskiej 2B, 2C, 2D w Siechnicach

13 stycznia 2021

Aktualności

Aktualizacja na dzień 26.02.2021r:

Szanowni Państwo,

W ostatnim okresie pojawił się spór pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie a przedsiębiorcą Format Deweloper Sp. z o.o. siedzibą w Siechnicach dotyczący przyłączenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Opolskiej 2B, 2C i 2D (dz. nr 170 i 171/1) w Siechnicach do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Spór ten spowodował szereg różnego rodzaju negatywnych konsekwencji, w tym
w szczególności odczucie, iż lokale nie będą mogły być właściwie użytkowane.

Spór ten odbił się szerokim echem zarówno w mediach społecznościowych jak również wśród mieszkańców Gminy Siechnice. Z tego też względu, dążąc do rozwiązania ww. sporu, z bezpośredniej inicjatywy Pana Milana Ušáka, Burmistrza Siechnic, odbył się szereg spotkań mających za zadanie wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i uregulowanie spraw i reguł związanych z dwustronną współpracą obydwu Spółek. Spotkania te miały za zadanie zabezpieczyć wszystkich mieszkańców Gminy, obecnych jak i przyszłych, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.

Chcielibyśmy tutaj wskazać, iż spór pojawił się ze względów obiektywnych wynikających z niewystarczających zasobów źródeł zasilania systemu dystrybucji wody w Siechnicach. Na dzień odbioru inwestycji i przekazania lokali do użytkowania nie było technicznych możliwości aktualizacji warunków dostawy wody i odbioru ścieków wydanych w dniu 24 kwietnia 2018 roku i obowiązujących przez okres 2 lat. W związku z zaistniałą sytuacją, na polecenie i z bezpośrednim udziałem Pana Milana Ušáka, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. prowadził intensywne rozmowy na temat możliwości zwiększenia możliwości dostaw wody z innych źródeł, które zakończyły się powodzeniem.

W chwili obecnej uregulowane zostały zasady współpracy, a przedsiębiorstwo Format Deweloper Sp. z o.o. zobowiązało się do uzupełnienia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy na świadczenie przedmiotowych usług. 

Serdecznie Państwa przepraszamy za zaistniałą sytuację,

Z wyrazami szacunku
Piotr Brzuzek

Prezes Zarządu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Skip to content