Ciśnienie wody

1 czerwca 2023

Aktualności

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące niskiego ciśnienia wody w lokalach mieszkalnych znajdujących się na terenie miejscowości Siechnice, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., informuje, iż sytuacja ta jest spowodowana wieloma czynnikami niezależnymi od miejscowych wodociągów.  Część mieszkańców Siechnic zaopatrywana jest wodą pozyskiwaną m.in. od Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej (dalej: PPO). Obecnie, ze względu na zwiększone zużycie wody na potrzeby własne, PPO okresowo zaprzestało dostawy wody dla mieszkańców gminy Siechnice.

W związku z powyższym, ilość wody może nie być wystarczająca do zaspokojenia wszystkich potrzeb mieszkańców.

Z tego też względu zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie zużycia wody na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z potrzebami bytowymi.

Jednocześnie informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji prac związanych z budową nowej stacji podwyższania ciśnienia wraz ze zbiornikiem wody pitnej o pojemności 300 m3 przy rondzie na ul. Jarzębinowej. Przewidywany termin zakończenia prac to II połowa czerwca br. Budowa zbiornika z nową stacją uzdatniania wody ma na celu zrównoważenie ciśnienia oraz ilości wody w sieci wodociągowej na terenie miejscowości Siechnice.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i odpowiedzialne podejście do problemu, a w imieniu ZGK przepraszam za zaistniałe niedogodności.

 Skip to content