Cennik

Cennik

1.Cennik za wykonanie usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obowiązujący od 22.05.2023 r.

PDF

 

2. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siechnice na okres 3 lat (2022-2025) obowiązuje od 5.07.2022

3. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siechnice na okres 3 lat.

Skip to content