Cennik

Cennik

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siechnice na okres 3 lat.


2. Cennik za wykonanie usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obowiązujący od 11.03.2019r.


3. Cena za zrzut ścieków z wozów asenizacyjnych do stacji zlewczych na oczyszczalni ścieków przy ul.Zachodniej oraz ul.Rataja w Siechnicach (od 01.09.2021)

Skip to content