Zapytanie o cenę na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3