ROZWÓJ W LATACH 2013-2015 

W 2014 roku Spółka wykonała m.in. następujące prace:      

• Kontynuowano remont budynku SUW w Św. Katarzynie, w roku 2013 wymieniono okna i drzwi oraz częściowo zagospodarowano teren wokół budynku stacji, w roku 2014 wykonano remont dachu i elewacji budynku,  

• Wykonano odcinki sieci wodociągowej i sanitarnej łączących GSAG  ul. Grabskiego w Siechnicach z ul. Łąkową w Groblicach. Od tej pory Kotowice, Zębice i Groblice są zasilane w wodę z dwóch stron,    

• Wykonano remont na terenie oczyszczalni ścieków BIOBLOK,

• Rozpoczęto rozbudowę budynku na oczyszczalni SBR,

• Wykonano remonty kapitalne dwóch dmuchaw oraz oświetlenia w budynku krat w czyszczalni SBR,

• Wykonano monitoring telemetryczny12 przepompowni ścieków,

• Wykonano inwentaryzację ponad 800 hydrantów na terenie Gminy Siechnice i wymieniono 79 szt. hydrantów naziemnych,

• Zakupiono niezbędną armaturę do eksploatacji oczyszczalni ścieków,

• Zakupiono i uruchomiono kontenerową stację zlewczą w oczyszczalni BIOBLOK,

• Wykonano kapitalny remont przepompowni II st. wraz z szafą sterownicza i wymianą pomp w oczyszczalni BIOBLOK,

• Kontynuowano proces odpłatnego przekazywania sieci wod-kan wykonanych we własnym zakresie przez prywatnych inwestorów,

• Wykonano projekty modernizacji SUW w Świętej Katarzynie i Łukaszowicach,

• Wykonano projekt wodociągu na trasie Sulimów – Szostakowice,

• Wykonano projekt sieci wodociągowej w ul. Azaliowej w Siechnicach,

• Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowa – Kotowicka  w Groblicach,

• Spółka zwiększyła zdolność świadczenia usług; zakupiono koparkę, wywrotkę, samochód dostawczy oraz nowe narzędzia,

• Spółka otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Gazela Biznesu – przyznawane przez Puls Businessu.