ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE REMONTU GŁÓWNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W RADWANICACH I SIECHNICACH.

 

wykaz dokumentów  zapytania ofertowego:

1. Zapytanie ofertowe - skan

2. Załącznik nr 1, 2,3,4 i 5 - zip

3. Mapka i zdjęcia przepompowni ścieków w Radwanicach - skan

4. Mapka i zdjęcia przepompowni ścieków w Siechnicach - skan