Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., pragnie poinformować, iż wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, od  1 kwietnia 2019r. wydłużyliśmy godziny pracy
w zakresie świadczenia usług wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. istnieje możliwość korzystania z ww. usług, w dni powszednie
w godz. 7-19 oraz w soboty w godz. 7-15.

Jednocześnie informujemy, że usługę wywozu nieczystości ciekłych przy ilości ścieków wywożonych do 35 m3/miesięcznie świadczymy w kwocie 17 zł/m3 brutto (przy wywozie poniżej 5 m3 każdorazowa opłata wynosi 85 zł brutto). W przypadku wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, jest to usługa świadczona w kwocie 350,00 zł netto.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 733-884-417.