Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 08.04.2019 r. unieważniła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przewodniczący RN Rafał Kowalczyk