Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia działania, które realizowane są w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia pod jakim woda dostarczana jest do odbiorców oraz jakości produkowanej wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Prezentacja powstała na potrzeby spotkania w sprawie jakości i ciśnienia wody w gminie Siechnice, które odbyło się 27 września 2018r..

Format PDF: Prezentacja - gospodarka wodna w Gminie Siechnice