Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że trwają prace związane z wymianą rusztu napowietrzającego i dyfuzorów drugiego ciągu technologicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków BIOBLOK przy ul. Rataja w Siechnicach. Montaż rusztu wraz z dyfuzorami przewidziany jest do dnia 21.09.2018r., a uruchomienie drugiego ciągu technologicznego Spółka planuje do dnia 28.09.2018 r.. Po uruchomieniu drugiego ciągu technologicznego oczyszczalnia będzie pracowała na pełnej przepustowości w dwóch wyremontowanych blokach. Dopływający do oczyszczalni ściek surowy zostanie oczyszczony w prawidłowy sposób i nie będzie powodował uciążliwości zapachowych dla mieszkańców gminy Siechnice.

Jednocześnie informujemy, że cały czas trwają prace związane z modernizacją Oczyszczali Ścieków SBR przy ul. Zachodniej w Siechnicach, a termin zakończenia prac wyznaczony jest na 31.10.2018 r.