Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.08.2018 r. otrzymał od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Komunikat nr 07/2018 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego PPO Siechnice - zaopatrzenie w kierunku miejscowości Siechnice zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej "Siechnice" Sp. z o.o. ul. Opolska 30, 55-011 Siechnice

W treści komunikatu jest zawarta informacja o możliwości spożywania wody i używania jej do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli, celów sanitarnych. 

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w dniu 29.08.2018 r. wznowił dostawę wody z wodociągu sieciowego, w którym pierwotnie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby mikroorganizmów. Dzięki wznowieniu dostaw wody nie powinno dochodzić do spadków ciśnienia oraz chwilowych przerw w dostawie wody.

Podajemy do wiadomości treść komunikatu PSSE (Sanepid) z dnia 28.08.2018r.-----> LINK