Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o okresowym płukaniu sieci wodociągowej w 2016 roku. Celem płukania sieci wodociągowej jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom oraz usunięcie nagromadzonych w rurociągach osadów. W wyniku codziennej eksploatacji sieci, a także takich sytuacji jak: zmiany ciśnienia w sieci, zmiany prędkości i kierunek przepływu wody, nocne stagnacje a także awarie dochodzi do nagromadzenia się osadów. Płukanie sieci wodociągowej powoduje udrożnienie rur oraz poprawę jakości dostarczanej wody. W związku z powyższym Spółka przygotowała harmonogram płukania sieci wodociągowej (przedstawiono poniżej). Jednocześnie informujemy, że w rejonie prowadzonego płukania, w terminie podanym w harmonogramie, może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia wody oraz nieznaczny spadek jej jakości:

Harmonogram płukania sieci wodociągowej w 2016 roku.