Spółka informuje, że od dnia 06.12.2018 r. nastąpiła zmiana kont bankowych dla odbiorców. Nowy indywidualny numer konta bankowego dotyczy rozliczeń za dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Prosimy o korzystanie z nowych numerów kont bankowych i dokonywanie wpłat zgodnie z informacją zawartą w fakturze.


 

 

 

   

 

   

 

 

SMS

   

BIP

   

Facebook