• Strefa klienta

    • Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje

      Sprawdź
  • Awarie i wyłączenia

  • Kontakt z Twoim Inkasentem

Działalność spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstał w roku 2000 i jest spółką prawa handlowego. Jedynym właścicielem spółki jest Gmina Siechnice. Podstawowym celem działalności spółki jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych i sanitarnych, w tym stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Spółka sukcesywnie buduje nowe odcinki sieci wodociągowej, tak aby istniała możliwość bezproblemowego doprowadzenia wody do każdej działki. W naszej gminie ilość mieszkańców w styczniu 2015 przekroczyła 18 tys. Oprócz wody na cele bytowo-gospodarcze Spółka dostarcza wodę na cele produkcyjno-usługowe. W związku z tą działalnością powstają znaczne ilości ścieków. Część wody kupowana jest od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, a kolejna od Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej.

//strona.zgksiechnice.pl/wp-content/uploads/2019/12/received_516818648908053-rotated.jpeg

Aktualności

Dane firmy

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna

NIP: 912-13-91-033
Regon: 932127360
KRS 0000133275
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 12 211 500,00 zł

SEKRETARIAT
tel. 71/311-39-33
sekretariat@zgksiechnice.pl

BIURO CZYNNE:
poniedziałek - czwartek: 07:30-15:30
piątek: 07:30-15:00